Luis Feito Lopez

Luis Feito Lopez

Pintura

1958

Oil on canvas

36,2 x 51,5 in